Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Nguyễn Kim Dung.jpg

Chân dung Nguyễn Kim Dung.jpg

Tải xuống tệp

Kích thước hình ảnh
200 × 196 điểm ảnh

Cỡ tệp
11 KB

Tên tệp

Thay đổi cuối 19 tháng 11 2017 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Mười năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 253 ngày ứng với ngày 06 tháng 11 năm 2021)13:05:08

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức
Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
NGUYỄN KIM DUNG (Bảy)
25 tháng 03 1944 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Ba năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 46 ngày ứng với ngày 13 tháng 04 năm 2021)76ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam03 tháng 07 2019 - 01:15:14