Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Nguyễn Hoàng Phước.jpg

Chân dung Nguyễn Hoàng Phước.jpg

Tải xuống tệp

Kích thước hình ảnh
124 × 118 điểm ảnh

Cỡ tệp
8 KB

Tên tệp

Thay đổi cuối 19 tháng 11 2017 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Mười năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 244 ngày ứng với ngày 06 tháng 11 năm 2021)13:09:00

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức
Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
NGUYỄN HOÀNG PHƯỚC (Chín)
20 tháng 03 1951 (Nhầm ngày Mười Ba tháng Hai năm Tân Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 18 ngày ứng với ngày 25 tháng 03 năm 2021)69ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam215 tháng 08 2019 - 19:32:15