Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Nguyễn Đức Huy.jpg

Chân dung Nguyễn Đức Huy.jpg

Tải xuống tệp

Kích thước hình ảnh
200 × 198 điểm ảnh

Cỡ tệp
13 KB

Tên tệp

Thay đổi cuối 19 tháng 11 2017 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Mười năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 242 ngày ứng với ngày 06 tháng 11 năm 2021)13:11:54

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức
Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
NGUYỄN ĐỨC HUY (Hai)
1991 (Tân Mùi)3003 tháng 07 2019 - 01:18:25