Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Nguyễn Phước Hội.jpg

Chân dung Nguyễn Phước Hội.jpg

Tải xuống tệp

Kích thước hình ảnh
150 × 150 điểm ảnh

Cỡ tệp
8 KB

Tên tệp

Thay đổi cuối 19 tháng 11 2017 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Mười năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 248 ngày ứng với ngày 06 tháng 11 năm 2021)13:12:30

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức
Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
NGUYỄN PHƯỚC HỘI (Mười Hai)
3 tháng 08 1959 (Nhầm ngày Hăm Chín tháng Sáu năm Kỷ Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 157 ngày ứng với ngày 07 tháng 08 năm 2021)61ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam329 tháng 07 2019 - 21:29:00