Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Nguyễn Phước Anh Thy.jpg

Chân dung Nguyễn Phước Anh Thy.jpg

Tải xuống tệp

Kích thước hình ảnh
120 × 150 điểm ảnh

Cỡ tệp
5 KB

Tên tệp

Thay đổi cuối 19 tháng 11 2017 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Mười năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 244 ngày ứng với ngày 06 tháng 11 năm 2021)13:12:59

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức
Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
NGUYỄN PHƯỚC ANH THY (Hai)
25 tháng 06 2000 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Năm năm Canh Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 118 ngày ứng với ngày 03 tháng 07 năm 2021)20028 tháng 05 2019 - 16:27:14