Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Nguyễn Phước Anh Thơ.jpg

Chân dung Nguyễn Phước Anh Thơ.jpg

Tải xuống tệp

Kích thước hình ảnh
120 × 150 điểm ảnh

Cỡ tệp
4 KB

Tên tệp

Thay đổi cuối 19 tháng 11 2017 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Mười năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 250 ngày ứng với ngày 06 tháng 11 năm 2021)13:13:22

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức
Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
NGUYỄN PHƯỚC ANH THƠ (Ba)
12 tháng 04 2002 (Nhầm ngày Ba Mươi tháng Hai năm Nhâm Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 41 ngày ứng với ngày 11 tháng 04 năm 2021)18028 tháng 05 2019 - 16:27:26