Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Nguyễn Thanh Sang + Huỳnh Như Bích.jpg

Chân dung Nguyễn Thanh Sang + Huỳnh Như Bích.jpg

Tải xuống tệp

Kích thước hình ảnh
200 × 168 điểm ảnh

Cỡ tệp
14 KB

Tên tệp

Định dạng: jpeg
Loại hình: Hình chụp
Thay đổi cuối 19 tháng 11 2017 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Mười năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 252 ngày ứng với ngày 06 tháng 11 năm 2021)13:22:20

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức
Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
NGUYỄN THANH SANG
8 tháng 07 1988 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Năm năm Mậu Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 127 ngày ứng với ngày 04 tháng 07 năm 2021)3219 tháng 08 2017 - 10:24:48