Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Mộ Nguyễn Văn Tràng.jpg

Mộ Nguyễn Văn Tràng.jpg

Tải xuống tệp

Kích thước hình ảnh
112 × 150 điểm ảnh

Cỡ tệp
7 KB

Tên tệp

Thay đổi cuối 19 tháng 11 2017 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Mười năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 252 ngày ứng với ngày 06 tháng 11 năm 2021)13:34:21

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức
Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
NGUYỄN VĂN TRÀNG
419 tháng 02 1938 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Giêng năm Mậu Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 4 ngày ứng với ngày 03 tháng 03 năm 2021)83ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam6 tháng 08 2018 - 17:39:13