Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Mộ Phạm Văn Lực - Nguyễn Thị Ấn.jpg

Mộ Phạm Văn Lực - Nguyễn Thị Ấn.jpg

Tải xuống tệp

Kích thước hình ảnh
4,320 × 3,240 điểm ảnh

Cỡ tệp
2,523 KB

Tên tệp

Thay đổi cuối 20 tháng 11 2017 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Mười năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 245 ngày ứng với ngày 07 tháng 11 năm 2021)09:06:03

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức
Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
PHẠM VĂN LỰC (Tư)
khoảng 1928 (Mậu Thìn)9356 tháng 06 2015 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Tư năm Ất Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 85 ngày ứng với ngày 31 tháng 05 năm 2021)58711 tháng 05 2019 - 21:59:58