Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Mộ Nguyễn Thị Mẹo - Ngô Văn Ban.jpg

Mộ Nguyễn Thị Mẹo - Ngô Văn Ban.jpg

Tải xuống tệp

Kích thước hình ảnh
200 × 145 điểm ảnh

Cỡ tệp
8 KB

Tên tệp

Thay đổi cuối 22 tháng 11 2017 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Mười năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 256 ngày ứng với ngày 09 tháng 11 năm 2021)20:50:27

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức
Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
NGUYỄN THỊ MẸO (Ba)
khoảng 1876 (Bính Tý)145ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam421 tháng 06 1942 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Năm năm Nhâm Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 111 ngày ứng với ngày 17 tháng 06 năm 2021)7866Nhà từ đường, ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam3 tháng 07 2019 - 00:15:57