Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Nguyễn Trần Quốc Bảo.jpg

Chân dung Nguyễn Trần Quốc Bảo.jpg

Tải xuống tệp

Kích thước hình ảnh
157 × 150 điểm ảnh

Cỡ tệp
11 KB

Tên tệp

Định dạng: jpeg
Loại hình: Hình chụp
Thay đổi cuối 27 tháng 11 2017 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Mười năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 252 ngày ứng với ngày 14 tháng 11 năm 2021)15:30:56

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức
Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
NGUYỄN TRẦN QUỐC BẢO (Hai)
20 tháng 03 2007 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Hai năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 7 ngày ứng với ngày 14 tháng 03 năm 2021)13017 tháng 05 2019 - 13:27:31