Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Bùi Yến Phi.jpg

Chân dung Bùi Yến Phi.jpg

Tải xuống tệp

Kích thước hình ảnh
141 × 150 điểm ảnh

Cỡ tệp
7 KB

Tên tệp

Định dạng: jpeg
Loại hình: Hình chụp
Thay đổi cuối 27 tháng 11 2017 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Mười năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 263 ngày ứng với ngày 14 tháng 11 năm 2021)15:31:32

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức
Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
BÙI YẾN PHI
3 tháng 04 1988 (Nhầm ngày Mười Bảy tháng Hai năm Mậu Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 33 ngày ứng với ngày 29 tháng 03 năm 2021)3215 tháng 12 2017 - 13:07:44