Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Nguyễn Thiên Vi.jpg

Chân dung Nguyễn Thiên Vi.jpg

Tải xuống tệp

Kích thước hình ảnh
116 × 150 điểm ảnh

Cỡ tệp
6 KB

Tên tệp

Định dạng: jpeg
Loại hình: Hình chụp
Thay đổi cuối 27 tháng 11 2017 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Mười năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 256 ngày ứng với ngày 14 tháng 11 năm 2021)15:31:44

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức
Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
NGUYỄN THIÊN VI (Hai)
9 tháng 06 2013 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Năm năm Quý Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 100 ngày ứng với ngày 11 tháng 06 năm 2021)7017 tháng 05 2019 - 13:28:19