Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Nguyễn Đặng Duy.jpg

Chân dung Nguyễn Đặng Duy.jpg

Tải xuống tệp

Kích thước hình ảnh
120 × 150 điểm ảnh

Cỡ tệp
4 KB

Tên tệp

Định dạng: jpeg
Loại hình: Hình chụp
Thay đổi cuối 27 tháng 11 2017 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Mười năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 255 ngày ứng với ngày 14 tháng 11 năm 2021)15:54:37

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức
Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
NGUYỄN ĐẶNG DUY (Hai)
29 tháng 09 1987 (Nhầm ngày mùng Bảy tháng Tám năm Đinh Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 193 ngày ứng với ngày 13 tháng 09 năm 2021)33019 tháng 08 2019 - 14:30:14