Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Lê Đặng Nam Phương.jpg

Chân dung Lê Đặng Nam Phương.jpg

Tải xuống tệp

Kích thước hình ảnh
142 × 150 điểm ảnh

Cỡ tệp
10 KB

Tên tệp

Định dạng: jpeg
Loại hình: Hình chụp
Thay đổi cuối 27 tháng 11 2017 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Mười năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 259 ngày ứng với ngày 14 tháng 11 năm 2021)15:56:02

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức
Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
ĐẶNG NAM PHƯƠNG (Hai)
20 tháng 09 1993 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Tám năm Quý Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 195 ngày ứng với ngày 11 tháng 09 năm 2021)27019 tháng 08 2019 - 15:25:46