Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Lê Nguyễn Trọng Nhân + Lê Đặng Nam Phương.jpg

Chân dung Lê Nguyễn Trọng Nhân + Lê Đặng Nam Phương.jpg

Tải xuống tệp

Kích thước hình ảnh
199 × 192 điểm ảnh

Cỡ tệp
10 KB

Tên tệp

Định dạng: jpeg
Loại hình: Hình chụp
Thay đổi cuối 27 tháng 11 2017 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Mười năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 250 ngày ứng với ngày 14 tháng 11 năm 2021)15:56:10

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức
Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
NGUYỄN TRỌNG NHÂN
027 tháng 11 2017 - 15:56:10