Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Đặng Hoàng Dũng.jpg

Chân dung Đặng Hoàng Dũng.jpg

Tải xuống tệp

Kích thước hình ảnh
108 × 150 điểm ảnh

Cỡ tệp
7 KB

Tên tệp

Định dạng: jpeg
Loại hình: Hình chụp
Thay đổi cuối 27 tháng 11 2017 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Mười năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 261 ngày ứng với ngày 14 tháng 11 năm 2021)16:00:59

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức
Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
ĐẶNG HOÀNG DŨNG (Tám)
16 tháng 05 1969 (Nhầm ngày mùng Một tháng Tư năm Kỷ Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 75 ngày ứng với ngày 12 tháng 05 năm 2021)51211 tháng 05 2019 - 23:21:31