Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Quách Nệt Tó.jpg

Chân dung Quách Nệt Tó.jpg

Tải xuống tệp

Kích thước hình ảnh
133 × 150 điểm ảnh

Cỡ tệp
9 KB

Tên tệp

Định dạng: jpeg
Loại hình: Hình chụp
Thay đổi cuối 27 tháng 11 2017 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Mười năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 262 ngày ứng với ngày 14 tháng 11 năm 2021)16:01:10

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức
Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
QUÁCH NỆT TÓ
18 tháng 03 1975 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Hai năm Ất Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 21 ngày ứng với ngày 18 tháng 03 năm 2021)4528 tháng 03 2019 - 08:35:24