Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Đặng Thúy Lam.jpg

Chân dung Đặng Thúy Lam.jpg

Tải xuống tệp

Kích thước hình ảnh
108 × 110 điểm ảnh

Cỡ tệp
5 KB

Tên tệp

Định dạng: jpeg
Loại hình: Hình chụp
Thay đổi cuối 27 tháng 11 2017 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Mười năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 250 ngày ứng với ngày 14 tháng 11 năm 2021)20:59:33

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức
Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
ĐẶNG THÚY LAM (Tư)
khoảng 14 tháng 04 1982 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Ba năm Nhâm Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 54 ngày ứng với ngày 02 tháng 05 năm 2021)38211 tháng 05 2019 - 23:31:43