Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Bùi Văn Biết.jpg

Chân dung Bùi Văn Biết.jpg

Tải xuống tệp

Kích thước hình ảnh
99 × 150 điểm ảnh

Cỡ tệp
14 KB

Tên tệp

Định dạng: jpeg
Loại hình: Hình chụp
Thay đổi cuối 29 tháng 11 2017 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Mười năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 257 ngày ứng với ngày 16 tháng 11 năm 2021)09:21:19

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức
Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
BÙI VĂN BIẾT
30 tháng 03 1948 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Hai năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 28 ngày ứng với ngày 01 tháng 04 năm 2021)72116 tháng 09 2018 - 18:28:06