Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Huỳnh Khánh Trình.jpg

Chân dung Huỳnh Khánh Trình.jpg

Tải xuống tệp

Kích thước hình ảnh
113 × 149 điểm ảnh

Cỡ tệp
8 KB

Tên tệp

Định dạng: jpeg
Loại hình: Hình chụp
Thay đổi cuối 1 tháng 12 2017 (Nhầm ngày Mười Bốn tháng Mười năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 264 ngày ứng với ngày 18 tháng 11 năm 2021)07:45:25

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức
Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
HUỲNH KHÁNH TRÌNH (Hai)
23 tháng 12 2008 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Mười Một năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 306 ngày ứng với ngày 30 tháng 12 năm 2021)12016 tháng 05 2019 - 07:43:46