Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Huỳnh Anh + Nguyễn Thúy Kiều.jpg

Chân dung Huỳnh Anh + Nguyễn Thúy Kiều.jpg

Tải xuống tệp

Kích thước hình ảnh
200 × 178 điểm ảnh

Cỡ tệp
10 KB

Tên tệp

Định dạng: jpeg
Loại hình: Hình chụp
Thay đổi cuối 1 tháng 12 2017 (Nhầm ngày Mười Bốn tháng Mười năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 266 ngày ứng với ngày 18 tháng 11 năm 2021)07:45:50

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức
Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
HUỲNH ANH (Chín)
khoảng 22 tháng 09 1983 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Tám năm Quý Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 209 ngày ứng với ngày 22 tháng 09 năm 2021)37116 tháng 05 2019 - 07:42:34