Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung NGUYỄN HOÀNG ĐỨC

Chân dung NGUYỄN HOÀNG ĐỨC

Tải xuống tệp

Kích thước hình ảnh
1,013 × 984 điểm ảnh

Cỡ tệp
158 KB

Tên tệp

Định dạng: jpg
Loại hình: Hình chụp
Tiêu đề: Chân dung NGUYỄN HOÀNG ĐỨC
Thay đổi cuối 9 tháng 03 2019 (Nhầm ngày mùng Bốn tháng Hai năm Kỷ Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 132 ngày ứng với ngày 13 tháng 03 năm 2024)15:38:21

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức
Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
NGUYỄN HOÀNG ĐỨC (Sáu) 阮潢徳
27 tháng 05 1969 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Tư năm Kỷ Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 65 ngày ứng với ngày 19 tháng 05 năm 2024)55Bệnh viện Hùng Vương, số 128, đường Hồng Bàng, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam031 tháng 12 2022 - 00:00:56