Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Bản đồ phả hệ của NGUYỄN MỸ VI (Ba)


6 cá nhân đã hiển thị trên tổng số 31 người từ 5 thế hệ.
5 còn thiếu tọa độ nơi sinh: TRẦN THỊ SÁU, LẠI THỊ PHẨM, PHẠM THỊ TƯỢNG (Bảy), PHẠM VĂN TÍCH, ??? ???.