Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

  • Sử dụng bố cục nhỏ gọn

Biểu đồ tương tác của NGUYỄN HOÀNG ĐỨC (Sáu)

NGUYỄN HOÀNG ĐỨC (Sáu) 1969-
HUỲNH THỊ MÀU (Năm) 1971-
NGUYỄN HOÀNG (Hai) 1931-2015
LẠI THỊ PHẨM 1932-1960
NGUYỄN THỊ NGÂU (Tư) 1938-
NGUYỄN VĂN CHÁNH (Sáu) 1915-1985
PHẠM THỊ TƯỢNG (Bảy) 1915-2008
NGÔ VĂN BAN (Chín) 1875-1947
NGUYỄN THỊ MẸO (Ba) 1876-1942
NGÔ VĂN NGHI 1843-
TRƯƠNG THỊ CÓ (Tư) -
NGUYỄN VĂN TÝ -
HUỲNH THỊ ĐIỆP -
PHẠM VĂN TÍCH -
HUỲNH THỊ KHÁCH -
??? ??? -
“Chủ Tý” NGUYỄN VĂN TÝ (Chín) 1906-1956
HUỲNH THỊ THÀNG (Chín) 1911-1950
PHAN THỊ SINH 1918-2003
NGUYỄN VĂN ĐÓ (Ba) -1906
TRẦN THỊ TRUNG (Ba) 1850-1946
NGUYỄN VĂN THÔNG (Hai) -
ĐẶNG THỊ ĐIỆU -
TRẦN HỮU THOẠI -
NGUYỄN THỊ VẸN -
HUỲNH THUẬN HƯNG 1862-1935
NGUYỄN THỊ VỮNG (Bảy) 1880-1955
NGUYỄN VĂN HIỂN (Tư) -
HUỲNH THỊ ĐƯỢC (Hai) -
NGUYỄN THỊ PHI -
HUỲNH VĂN THÀNH (Ba) 1943-2017
PHẠM THỊ TƯ (Tư) 1944-
HUỲNH VĂN LỢI 1921-1990
NGUYỄN THỊ RỠ 1924-2014
HUỲNH THỊ KIỀU -
HUỲNH VĂN QUÝ 1881-1952
NGUYỄN THỊ MAI 1898-1946
NGUYỄN VĂN SỬ 1868-1946
PHẠM VĂN CA 1920-1987
CAM THỊ DẶM (Ba) 1920-2002
PHẠM VĂN RẠNG -
NGUYỄN THỊ THỪA -